Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Vào ngày mùng 06 tháng Giêng năm Tân Sửu (17/02/2021) Ban Chỉ huy công trình Tòa án Hà Nội phối hợp cùng với Chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án Tòa Án Hà Nội đã thực hiện phong trào trồng cây trên khuôn viên dự án xây dựng Tòa Án Hà nội.

Các cây xanh được các quý đại biểu đại diện cho chủ đầu tư và Ban chỉ huy công trường thực hiện vun đắp.

Ảnh: Ông Võ Giang Hà – Phó Tổng Giám Đốc Thi Công – Tập Đoàn Á Đông HPP

Ảnh: Tập thể CBCNV Ban chi huy công trường- Tập Đoàn Á Đông HPP

Leave Comments

02854020999
02854020999