GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG

VI EN

Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Á Đông HPP tổ chức hoạt động theo mô hình tập đoàn với 10 Công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Đầu tư Khu đô thị, khu công nghiệp, Resort và năng lượng; Sản xuất, thương mại thiết bị và vật liệu xây dựng; Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Gia Việt Nam thành lập năm 2011, là công ty thành viên của Tập đoàn. Để phát huy tốt vai trò thi công xây dựng của Tập đoàn tháng 10 năm 2018 Công ty Hoàng Gia Việt Nam được tái cơ cấu, sát nhập với Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông HPP.

 

DMCA.com Protection Status