Nước

VI EN

1. Dự án Nhà máy nước sạch Xa Lộ, Đồng Nai

- Vị trí: Long Thành, Đồng Nai

- Công suất: 600.000m3/ngày đêm

- Vốn đầu tư: 5.252 tỷ đồng

- Quy mô: 40ha

- Tiến độ: 2021 – 2026

- Phạm vi cấp nước: Long Thành, Cẩm Mỹ và một số khu vực lân cận

2. Dự án nhà máy nước sạch HPP – Đông Hà, Quảng Trị

- Vị trí: TP. Đông Hà, Quảng Trị

- Công suất: 100.000m3/ngày đêm

- Vốn đầu tư: 535 tỷ đồng

- Quy mô: 5ha

- Tiến độ: 2021 – 2026

- Phạm vi cấp nước: TP Đông Hà và các khu vực lân cận

DMCA.com Protection Status