Tổ chức Hội thảo thông qua báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VI EN

(Xây dựng) – Nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi, phân tích và đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn tới. Đồng thời phục vụ cho công tác lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông qua báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo sẽ tập trung phân tích, đánh giá, thảo luận các nội dung tổng quát Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Hội thảo sẽ tập trung phân tích, đánh giá, thảo luận các nội dung tổng quát Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, trong đó đề cập đến các định hướng chiến lược, các phương án phát triển của tỉnh, các chỉ tiêu chính về phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn; tham luận đóng góp ý kiến của chuyên gia về phát triển kinh tế, đô thị, văn hóa xã hội, môi trường. Đồng thời trình bày và thảo luận nội dung của các Báo cáo chuyên đề chính về các phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, phân bố đất đai và bảo vệ môi trường.

Hội thảo sẽ được tổ chức trong hai ngày 4 và 5 tháng 4/2022. Ngày 04/4 các chuyên gia sẽ tổ chức đi thực địa, ngày 05/4 tổ chức Hội thảo chính thức (gồm 2 phiên sáng và chiều). Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và hai đại diện chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và quy hoạch đồng chủ trì. Hơn 100 chuyên gia trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi trong các lĩnh vực quy hoạch, kinh tế, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, môi trường… sẽ tham gia phản biện và thảo luận.

DMCA.com Protection Status